PSYKOLOGISK EKSPERTISE

Dine personlige oplysninger

I henhold til EU’s persondatalov, GDPR, skal jeg oplyse dig om formalia for, hvorledes dine oplysninger bliver opbevaret hos mig.

 

For at jeg kan give dig den bedst mulige behandling, skriver jeg journalnotater over vores samtaler. Disse bliver opbevaret i et sikret journalsystem, kun jeg har adgang til. Hvis du ønsker at se disse journalnotater, må du naturligvis gerne det. Og jeg vil gerne gennemgå dem med dig.

 

Dine oplysninger og journalnotaterne skal jeg gemme i 5 år. Der kan i nogle særlige tilfælde være krav om længere. Herefter vil de blive slettet.

 

 

Modtagelse og videregivelse af personlige oplysninger

Der er mulighed for, at jeg kan modtage helbredsmæssige, og andre person-følsomme, oplysninger fra eks. din læge, psykiatrien, anden psykolog eller andre relevante instanser/ personer. Dette hvis du giver samtykke til det.

 

På samme vis er der mulighed for, at jeg også kan videregive dine helbredsmæssige, og andre personfølsomme, oplysninger til eks. ovenfornævnte instanser/ personer. Forudsat at du giver samtykke til det.