PSYKOLOGISK EKSPERTISE

Supervision

Supervision for fagpersonale individuelle eller grupper
Supervision er for dig, der ønsker en faglig og personlig udvikling. Hvad enten du er medarbejder eller leder. Supervision har til formål at hjælpe dig med at få styrket dine faglige kompetencer og personlige evner til gavn for de klienter eller de medarbejdere, du arbejder med. Dine klienter eller medarbejdere fortjener naturligvis en god og kompetent hjælp samt støtte fra din side af. Men arbejdet med mennesker er meget mere, end det man som medarbejder eller leder giver. Det handler både om, hvad du får med dig igennem dit arbejde, og hvordan du tackler det. Både dine klienters eller medarbejderes samt din egen trivsel er vigtig. Det handler ikke kun om, at du skal være god til at træffe de rigtige beslutninger og nå i mål med dine opgaver. Du skal også gøre det på en god måde, hvor du tager hånd om dig selv i processen.

[”Igennem supervisionen arbejder vi med, hvad du har brug for for at kunne stå stærkere og bedre rustet i din måde at tilgå dit arbejde på”]

Det kan være mere generelle emner, som helt konkrete, specifikke udfordringer, vi kan tage op. Det er op til dig.

Jeg har erfaring med både individuel og gruppesupervision, eftersom jeg har superviseret på både enkeltmands- og gruppeplan – af grupper fra 2 til 15 deltagere. Herunder kollegagrupper med forskellig faglig sammensætning og arbejdsområder samt ledere. Jeg yder også supervision til psykologer med henblik på autorisation eller et mere generelt ønske om faglig og personlig udvikling gennem både supervision og egenterapi. Tag gerne kontakt til mig, hvis du eller din arbejdsplads har et behov for eller ønske om supervision. Så kan vi sammen se, hvordan vi laver en konstellation, der passer til netop dig eller jer.