PSYKOLOGISK EKSPERTISE

Tavshedspligt

Som psykolog er jeg underlagt lov om tavshedspligt. Det vi taler om under samtalerne, bliver ikke formidlet videre til andre.

 

Dog kan der være særlige tilfælde, der går forud for tavshedspligten. Det drejer sig om, hvis jeg under vores samtale får grund til alvorlig bekymring for et barns trivsel. Hvortil jeg har pligt til at underrette kommunen. Ligesom jeg er forpligtet til at bryde tavshedspligten, såfremt jeg vurderer en alvorlig risiko for din eller andres sikkerhed.

 

Hvis du ønsker at læse mere om psykologlovens beskrivelse af tavshedspligt, kan du gøre det her: Ankestyrelsen (ast.dk)