PSYKOLOGISK EKSPERTISE

Tilskud til samtaleforløb

I nogle tilfælde er det muligt at få hele, eller dele af, psykologforløbet økonomisk dækket.

Eksempelvis giver Sygeforsikring Danmark tilskud til nogle typer af behandlinger af både børn og voksne. Dette gælder hos mig, da jeg er autoriseret gennem Psykolognævnet. Jeg har ikke et ydernummer, hvilket betyder, at du desværre ikke kan få tilskud efter din lægehenvisning hos mig.

privat sundhedsforsikring

Har du en privat sundhedsforsikring, kan du i de fleste tilfælde bruge den hos mig. Se nærmere i din police eller tag kontakt til din sundhedsforsikring for nærmere information om, hvorvidt du er dækket, har mulighed for at vælge psykolog osv..

arbejdsplads og fagforening

Hvis din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring, hvilket mange arbejdspladser har, kan du få psykologsamtaler betalt. Dette gælder i nogle tilfælde også din husstand. Det samme gælder gennem fagforeninger.  Hverken din chef, andre på din arbejdsplads eller din fagforening vil få orientering om dine psykologsamtaler, da psykologer har tavshedspligt. Kontakt din arbejdsplads’ sundhedsforsikring eller din fagforening for at høre nærmere.

familie- og indboforsikring

I nogle tilfælde dækker familie- og indboforsikring også for psykologhjælp. Dette er ofte det samme tilskud som ved den offentlige sygesikring. Herudover kan der være særlige tilskud ved eksempelvis krisehjælp. Hvis du har flere forsikringer, er der også mulighed for, at de kan supplere hinanden. Kontakt din forsikring for at høre nærmere om dine muligheder.

Du kan læse mere om mulighederne, og reglerne, i forhold til tilskud til psykologhjælp her.